Wij zijn fier op ons onderwijs
Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en -strategie. De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het
Pedagogisch Project van het Gemeenschaps-onderwijs (PPGO).In dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.


Welkom in BS GO! De Vlinder
In onze school is iedereen VIP!
Kennis en vaardigheden dragen wij hoog in het vaandel,
maar ook sociale, emotionele en motorische ontwikkeling zijn belangrijke aandachtspunten.

Wij streven naar een school waar iedereen zich goed voelt en alle kansen krijgt om te groeien.
Zo kan elk vlindertje de school uitvliegen met multi-gekleurde vleugels en een rugzakje vol bagage, dat gebaseerd is op het PPGO!


Om zich te integreren in onze maatschappij is het belangrijk dat men zich kan ontwikkelen tot vrije, zelfstandige en gelukkige mensen.

Welkom op onze school

Hilde Vandersteen.
Directeur.
 
De Vlinder op Facebook
klik hier
 
Infoavond nieuwe inschrijvingen op 14 januari 2019 om 19u