CKO Infano (opvang)
De gemeente Dilbeek werkt samen met Infano vzw om in alle basisscholen in onze gemeente voor- en naschoolse opvang te organiseren, alsook opvang tijdens de schoolvrije dagen en tijdens de vakanties. Zo komt er eenzelfde opvangkwaliteit en -tarief voor alle kinderen.
Infano vzw
Afdeling binnenschoolse opvang
‘De Sterretjes’
Keizerstraat 35, 1740 Ternat
Tel. 02 582 72 62
Fax 02 581 04 31


Teambegeleider coach Dilbeek noord:  0489/ 94 95 24.


www.infano.be <http://www.infano.be>

Dilbeek.noord@infano.be <mailto:Dilbeek.noord@infano.be>

Kim Muyldermans, deskundige onderwijs 02 451 69 55 -
onderwijs@dilbeek.be <mailto:onderwijs@dilbeek.be>Ochtendopvang:
7.00 u. - 8.45 u. (nadien opvang door de school)
zie folder

Avondopvang:
15.40 u. - 18.00 u. voor zowel kleuters als lagere school (voordien opvang door de school)
Tarieven:
zie folder

Woensdagnamiddag:
12.50 u. - 18.00 u. voor zowel kleuters als lagere school (voordien opvang door de school)
Tarieven:
zie folder

Contactgegevens schoolopvang

GSM OPVANG:
: 0499/61 73 78
Dit nummer dient gecontacteerd te worden indien u niet op tijd zal zijn om uw kinderen af te halen.
Voor andere vragen of problemen, gelieve contact op te nemen met de regiocoördinator Laura Meulenijzer 0494/15.20.51

SCHOOLVRIJE DAGEN/VAKANTIES
Tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties kan u voor de opvang terecht bij:
vzw Infano, Keizerstraat 35 A, 1740 Ternat.
Tel. 02 582 72 62 of
www.infano.be <http://www.infano.be>.
Inschrijven via
www.infano.be <http://www.infano.be> (Online inschrijven)
TARIEVEN
zie folder


SOCIAAL TARIEF

Wat?
Het sociaal tarief met een korting van 50% geldt voor iedereen die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds.

Hoe aanvragen?
·De ouders van Dilbeekse kinderen kunnen het sociaal tarief aanvragen:
§ofwel met een attest van de verhoogde tegemoetkoming via het contactformulier op de website www.infano.be <http://www.infano.be>
§ofwel met een participatiepas via het welzijnsloket

Meer info bij het welzijnsloket:
de Heetveldelaan 10 te 1700 Dilbeek
Tel. 02 568 00 40
welzijnsloket@ocmwdilbeek.be <mailto:welzijnsloket@ocmwdilbeek.be>
- elke werkdag van 9 tot 12 uur
- woensdag van 14 tot 16 uur
- donderdag van 17 tot 19 uur

·De ouders van kinderen die niet in Dilbeek wonen kunnen het sociaal tarief enkel aanvragen met een attest van de verhoogde tegemoetkoming via het contactformulier op de website www.infano.be <http://www.infano.be>.


infobrochure: klik hierOp woensdag namiddag:
De afdeling " De Sterretjes" zorgt op woensdagnamiddag voor de opvang van de kinderen binnen de school na het verplichte kwartier na schooltijd, m.a.w. vanaf 12u50 tot 18u. Infano vzw engageert zich om elke woensdag vanaf 14u activiteiten te voorzien.
Op school kan er op woensdagnamiddag alleen boterhammen gegeten worden.

Huiswerkbegeleiding:
De dienst zal de mogelijkheid bieden om huistaken en lessen af te maken in een rustige omgeving. Hierbij zal steeds begeleidend personeel aanwezig zijn.
Het huiswerkbegeleiding gaat door in de refter.

Vanaf 15u40 mag men NIET meer in de klassen gaan, om materiaal te halen.


Voor specifieke schoolvrije dagen ( pedagogische studiedagen, …):
De kinderen kunnen doorlopend van 7u tot 18u terecht op school. Voor elke schoolvrije dag ontvangt u via de school een nieuwsbrief. Deze zal ook uitgehangen worden aan de inkom van de lagere school. Gelieve de inschrijvingsdatum te respecteren.

Schoolvakanties (herfst-,  krokus-, paas- en zomervakantie):
Infano vzw zal ook de opvang verzekeren op een andere locatie, die meegedeeld zal worden via de nieuwsbrief
Hopend u hiermee van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

                                                                                      

 
Terug naar startpagina