Inschrijvingen in onze school gebeuren via het centraal aanmeldingssysteem van Dilbeek
Aanmelden Basisscholen Dilbeek
Ook voor het schooljaar 2019-2020 werken we in Dilbeek met een centraal aanmeldingssysteem.
Omwille van een nieuwe wetgeving veranderen de data van de aanmeldings- en inschrijvingsperiode. Het is wachten op verduidelijking vanuit de hogere overheid, om gedetailleerde informatie te geven.
De periode van aanmelden kunnen we reeds meegeven:
-Januari 2019: Voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen van personeel)
-Maart 2019:
okleuters geboren in 2017
okleuters die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs (Klein Klein Kleuterke, Savio en Trip Trap)
okinderen die van school willen veranderen
okleuters geboren in 2016 die op een wachtlijst staan

voor de folder: klik hier

http://aanmelden.dilbeek.be/


Blijf je graag op de hoogte?
·Consulteer de website aanmelden.dilbeek.be
·Neem contact op met één van de Dilbeekse de scholen of
Team kind - en jongerenwelzijn, tel 02 451 69 55 of
aanmelden@dilbeek.be <mailto:aanmelden@dilbeek.be>
Terug naar startpagina