Inschrijvingen in onze school gebeuren via het centraal aanmeldingssysteem van Dilbeek


Aanmelden Basisscholen Dilbeek
Ook voor het schooljaar 2019-2020 werken we in Dilbeek met een centraal aanmeldingssysteem.
Omwille van een nieuwe wetgeving veranderen de data van de aanmeldings- en inschrijvingsperiode. Het is wachten op verduidelijking vanuit de hogere overheid, om gedetailleerde informatie te geven.
De periode van aanmelden kunnen we reeds meegeven:
- Januari 2019: Voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen van personeel)
- Maart 2019:
- kleuters geboren in 2017
-
kleuters die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs (Klein Klein Kleuterke, Savio en Trip Trap)
- kinderen die van school willen veranderen
- kleuters geboren in 2016 die op een wachtlijst staan

voor de folder: klik hier

http://aanmelden.dilbeek.be/


Blijf je graag op de hoogte?
· Consulteer de website aanmelden.dilbeek.be
· Neem contact op met één van de Dilbeekse de scholen of
Team kind - en jongerenwelzijn, tel 02 451 69 55 of
aanmelden@dilbeek.be <mailto:aanmelden@dilbeek.be>

Terug naar startpagina