Hoe inschrijven?

Onze inschrijvingen verlopen via een centraal aanmeldingssysteem. Hieronder kan u meer uitleg vinden hoe dit systeem precies werkt.

 

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

 • de wachtrijen aan de schoolpoort vermijden

 • de kans op een plaats in een Dilbeekse school vergroten

 • een goede sociale mix in alle Dilbeekse scholen bekomen, door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven. 

  

WIE MOET AANMELDEN?

Broers en zussen, en kinderen van personeel                                                                                                                                                             

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen, moeten ze ook aanmelden in de voorziene periode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang! 

Kleuters geboren in 2018:

 • Alle kinderen geboren in 2018 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2020-2021 nog niet naar school mogen (pas vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kinderen naar school).
 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs: Klein Klein Kleuterke, Savio en Trip Trap.

Kinderen die van school willen veranderen.                                                               

Kinderen die nog op een wachtlijst staan van vorig jaar.

 

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle scholen in Dilbeek doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven in een Dilbeekse school. Op dat moment zullen in de meeste van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

WIE en WANNEER?

Voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel)  

 • Stap 1: AANMELDEN: maandag 06/01/2020 (vanaf 9 uur) tot en met vrijdag 17/01/2020 (tot 12 uur)

--> Resultaten: maandag 27/01/2020

 • Stap 2: INSCHRIJVEN: dinsdag 28/01/2020 tot en met maandag 17/02/2020

Andere kinderen

 • Stap 1: AANMELDEN: maandag 02/03/2020 (vanaf 9 uur) tot en met dinsdag 31/03/2020 (tot 12 uur)

--> Resultaten: maandag 27/04/2020 

 • Stap 2: INSCHRIJVEN: maandag 04/05/2020 tot en met dinsdag 26/05/2020

 

WAT en HOE?

1. AANMELDINGSPERIODE

Hoe meld je aan?

Aanmelden doe je via het aanmeldingsformulier op deze website. Het formulier is enkel actief tijdens de aanmeldingsperiode.

We raden je aan om minstens 5 scholen op te geven. Zet hierbij de scholen in volgorde van jouw voorkeur. Plaats 1 is de grootste voorkeur. De gekozen voorkeur is erg belangrijk, want bij toewijzing van een school wordt rekening gehouden met deze voorkeur.

Als er meer kinderen aangemeld worden dan er plaatsen zijn in een geboortejaar/leerjaar van een school, speelt ook de wandelafstand van de domicilie tot de school mee. Hou hier ook rekening mee. Een school in de buurt van je woonplaats toevoegen aan je lijst vergroot je kans op een plek in een school in Dilbeek.

Je kan rustig de tijd nemen binnen de aanmeldingsperiode. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol bij de toewijzing van een school.

Na jouw aanmelding op de website zal je een e-mail ontvangen met de informatie die jij hebt ingegeven. Kijk deze informatie goed na en meld eventuele fouten op aanmelden@dilbeek.beHet is jouw verantwoordelijkheid en in het belang van jouw kind dat deze informatie correct is!

Ben je onzeker of je informatie correct is, dan kan je je wenden tot de beheerder via aanmelden@dilbeek.be.

 

Wat bepaalt of een leerling indicatorleerling is?

Indien het antwoord op 1 of beide van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is je kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat?

 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 

Voor de instapklas (2018), de eerste kleuterklas (2017) en het eerste leerjaar is het aantal vrije plaatsen verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen. Deze leerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die voor hun groep werden voorbehouden. Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Kijk deze informatie na in de bevestigingsmail die je ontvangt na de aanmelding! Je kan je indicatorstatus laten controleren tijdens de aanmeldingsperiode via aanmelden@dilbeek.be.

 

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij aanmelding?

Het opgeven van foute informatie zal aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding uit het systeem.

 

Wat is het resultaat van de aanmelding?

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je per e-mail en/of per post een bericht van toewijzing (= ticket tot inschrijving) en/ of een rangschikking op de wachtlijst ontvangen.

Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.

 

2. INSCHRIJVINGSPERIODE

Met een “ticket voor inschrijving” ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

Bij de inschrijving wordt alle informatie van de aanmelding nog eens gecontroleerd. Indien dan fouten opgemerkt worden, zullen die aan de disfunctiecommissie gemeld worden met de mogelijkheid dat je recht op inschrijving vervalt.

Met een bericht van 'rangschikking op de wachtlijst'  hoef je niets te doen. Je plaats op de wachtlijst werd automatisch gereserveerd. 

 

3. WACHTLIJST

 

Na de inschrijvingsperiode worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden dan door de school opgebeld om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

Indien je ingeschreven bent in een school van lagere keuze en je wordt gecontacteerd door een school van hogere keuze, dan mag je inschrijven in de school van hogere keuze en vervalt je inschrijving in de school van lagere keuze. Dit is echter niet verplicht!

 

4. VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE

 

Tijdens deze periode is inschrijven in de school toegelaten zonder ticket en zonder dat je aangemeld hebt. Op dat moment zullen in de meeste scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn en beland je op een wachtlijst.