Schoolraad

De schoolraad bestaat uit verkozen leden van alle actoren die het beleid van de school uitmaken:

 • de ouders
 • het personeel
 • de lokale sociale, economische en culturele milieus
 • de directeur woont de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem

De verkozenen zetelen voor 4 jaren in de schoolraad.


De schoolraad van “De Vlinder” bestaat uit :

 • Sarah Van Laere (voorzitter)
 • Helga Van der Biest (ouder)
 • Benita Van Belle (ouder)
 • Christophe Van Cutsem (gecoöpteerd)
 • Marleen Germeys (gecoöpteerd)
 • Joline Hermans (zorgcoördinator)
 • Daphne Springuel (leerkracht)
 • Sofie De Saeger (leerkracht)
 • Sarah Cools (directeur)

 

Wat doet de schoolraad ?


Alle bevoegdheden van de schoolraad opnoemen zou ons te ver leiden. Algemeen kunnen we zeggen dat zij vooral een adviserende en overleggende bevoegdheid heeft. In eerste instantie wordt overlegd en geadviseerd aan de directie van de eigen school. Dit kan gaan van budgetten, personeelsaangelegenheden en het schoolreglement tot een ondersteunende rol naar de school toe.

Concreet komt de schoolraad ongeveer drie keer per schooljaar samen. Besproken punten komen in een verslag dat ter inzage voor alle betrokkenen op de school ligt.